ยืมเงินแล้วไม่คืน ได้ผลกรรมชัด คืนเถอะ บางทีคนที่ให้ยืม เขาก็ลำบากเหมือนกัน