600 บาท ผ่านมา32ปี นำเงินไปตอบแทนเพื่อน 46 ล้านบาท