A160 ทำรั้วบ้าน

A160 ทำรั้วบ้าน

5 ฮวงจุ้ยรั้วบ้าน จะรวยหรือจะรุ่ง อาจต้องเริ่มตั้งแต่ "รั้ว"

1.รั้วบ้านสูงเสมอกำแพง เชื่อกันว่าหากรั้วบ้านมีความสูงต่ำไม่เท่ากันหรื