A176 แบบบ้านชั้นเดียว

A176 แบบบ้านชั้นเดียว

แปลนบ้านที่ใช่กับ 5 ปัจจัยหลักที่ไม่ควรมองข้าม

1. ขนาดพื้นที่ดินและขนาดตัวบ้าน ควรเลือกแปลนบ้านที่มีขนาดพอเหมาะกับจำน