5 เทคนิคง่ายๆ ไฟแนนซ์รถยนต์ ผ่านชัวร์

สิ่งที่ควรเตรียมตัวเพื่อให้ขอไฟแนนซ์ผ่านได้ง่ายขี้น คือ

1. สมุดบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวเป็นประจำ
2. มีรายรับเป็นประจำ
3. เงินเดือนควรสูงกว่าค่างวดเป็น 2 เท่า
4. ควรทำงานประจำมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
5. เอกสารต้องเป็นความจริง

ส่วน เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขอไฟแนนซ์ มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน (จำเป็น)
2. ทะเบียนบ้าน (จำเป็น)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือ Statement 6 เดือนล่าสุด (จำเป็น)
4. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนไม่ควรเกิน 30 วัน
5. บัตรพนักงาน หรือ บัตรข้าราชการ
6. ใบขับขี่รถยนต์
7. บัตรประกันสังคม
8. รูปถ่าย/แผนที่ ที่พักอาศัยปัจจุบัน ควรเห็นเลขที่บ้าน หรือ ที่ทำงาน

     ติดต่อสอบถาม   Posts created 4941

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top