5 วิธีการเลือกกุหลาบ

กุหลาบเป็นดอกไม้ที่สวยงาม มีกลิ่นหอม มีสีสันและขนาดที่หลากหลาย ดอกกุหลาบสามารถคงความสดอยู่ได้ถึงสัปดาห์กว่าๆ
หรือมากกว่านั้นหลังจากที่ถูกตัดออกมาจากต้นหากคุณดูแลอย่างถูกวิธี การเปลี่ยนน้ำทุกๆ สองสามวัน ใช้แจกันที่สะอาด
และวางไว้ในที่ที่เย็นจะช่วยให้ดอกกุหลาบไม่เหี่ยวได้ วิธีอื่นๆ ที่ช่วยคงความสดของกุหลาบนั้นมีดังนี้
วิธีการเลือกกุหลาบ
1. ตัดดอกกุหลาบออกจากต้นด้วยตนเองในตอนเช้า หากคุณเลือกตัดดอกกุหลาบจากแปลงดอกกุหลาบของคุณเองเพื่อนำมาวางไว้ในบ้าน
ให้ตัดในตอนเช้าตรู่ก่อนที่อากาศจะเริ่มร้อน เพื่อช่วยให้ดอกกุหลาบไม่เหี่ยวหลังจากที่ถูกตัดออกจากต้น
หลังจากตัดดอกกุหลาบออกมาแล้วให้วางก้านกุหลาบลงในถังที่มีน้ำสะอาด

2. ซื้อดอกกุหลาบจากร้านขายดอกไม้ที่คุณไว้ใจ ถ้าคุณไม่ได้ตัดดอกกุหลาบด้วยตัวเอง ก็ลองหาร้านขายดอกไม้ที่มีชื่อและถ้าเป็นไปได้ให้เป็นร้านที่คุณรู้จักเจ้าของร้าน
วิธีนี้จะทำให้คุณได้ดอกไม้ที่เพิ่งตัด ไม่ใช่ดอกไม้ที่อาจจะค้างอยู่ในร้านเป็นอาทิตย์แล้ว

3. บีบดอกกุหลาบตรงส่วนที่เป็นฐานดอกเพื่อเช็คดูว่าดอกกุหลาบยังคงสดอยู่หรือไม่ ก่อนที่คุณจะซื้อดอกกุหลาบ ให้บีบเบาๆ ที่ฐานดอกกุหลาตรงที่ส่วนของดอกมาเจอกับก้าน
ถ้าบีบแล้วรู้สึกนิ่มๆ แปลว่าดอกนั้นเก่าแล้ว ไม่ควรเลือกซื้อ แต่ถ้าบีบแล้วรู้สึกแข็งๆ แปลว่าดอกนั้นยังสดอยู่

4. ตรวจดูว่าดอกกุหลาบมีรอยช้ำหรือมีกลีบไม่สวยหรือไม่ หาดอกที่มีสภาพสมบูรณ์ สีสันสดใส ปลายกลีบไม่ช้ำหรือมีสีน้ำตาล
เมื่อคุณนำดอกไม้กลับมาที่บ้าน คุณอาจจะเอากลีบดอกด้านนอกที่ไม่สวยออกได้ แต่คุณคงทำอะไรกับกลีบดอกด้านในได้ไม่มากนัก
กลีบดอกที่สมบูรณ์นั้นสวยกว่าและจะสด กว่าดอกที่ช้ำ

5.ให้ดอกกุหลาบที่ซื้อมานั้นแช่น้ำอยู่ตลอด. หากปล่อยให้ดอกกุหลาบขาดน้ำแม้เพียงไม่กี่นาที ดอกไม้ก็จะไม่สด
เมื่อคุณไปซื้อดอกไม้ คุณอาจจะเอาถังน้ำที่ใส่น้ำไว้เล็กน้อย เพื่อไว้วางดอกไม้ที่คุณซื้อระหว่างที่คุณนำกลับบ้าน
หากคุณไม่ได้เตรียมถังน้ำไว้ ลองบอกคนขายให้ใส่น้ำไว้ในห่อด้วย

     ติดต่อสอบถาม

Posts created 4941

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top