8 จุดเด่นของแผ่น Speedwall

1. น้ำหนักเบา โดยมีน้ำหนัก 65-70 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึ่งมีน้ำหนักเพียง 1/4 ของคอนกรีต และ 1/3 ของผนังก่ออิฐทั่วไป
เป็นผลให้น้ำหนักรวมของอาคารลดลง สามารถประหยัดราคาค่าโครงสร้างได้
2. ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าระยะห่างระหว่างรูพรุนภายในและโครงสร้างภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว
สามารถป้องกันการแพร่กระจายของความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อทาสีตามมาตรฐานสากล จึงสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ดีกว่าอิฐทั่วไป
3. การทนไฟ เนื่องจากเป็นผนังเบาที่ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ โดยจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่า Speedwall
ที่มีความหนา 10 เซนติเมตร สามารถทนไฟได้นานถึง 3 ชั่วโมง จึงถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้เป็นผนังอาคารตามข้อกำหนดของวสท. ได้เป็นอย่างดี
4. เป็นฉนวนป้องกันเสียง ที่สามารถกันเสียงได้ 40-42 dB ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาและด้วยรูปแบบที่มี EPS Foam เป็นส่วนประกอบ จึงทำให้กันเสียงได้ดียิ่งขึ้น
5. การวัดขนาดความถูกต้อง ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ (น้อยกว่า 0.5%)
6. ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งได้กับโครงสร้างทั่วไป ทั้งยังสามารถติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อประปา และอุปกรณ์ระบบต่างๆ ได้โดยง่าย
ทำให้สามารถลดระยะเวลาการก่อสร้าง และลดค่าใช้จ่ายแรงงานได้อีกด้วย
7. ประหยัด ด้วยคุณสมบัติของ Speedwall ที่มีน้ำหนักเบา ทำให้ลดขนาดและช่วยลดโครงสร้าง
รวมถึงช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับการก่ออิฐ
8. ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพราะผลิตจากวัสดุอย่างซีเมนต์ Fly ash, EPS และอื่น ๆ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงในกระบวนการรีไซเคิล
ทำให้เกิดการลดการใช้พลังงานในการผลิตและขนส่งต่ำ ไม่แพร่กระจายรังสีและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ถือเป็นผนังประหยัดพลังงานในอุดมคติสำหรับงานก่อสร้าง

 ติดต่อสอบถาม

Posts created 4941

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top