5 ขั้นตอนมือใหม่ออกบูธงานแสดงสินค้า

1.การเลือกงานออกบูธแสดงสินค้า

ป็นสิ่งแรกที่สำคัญที่สุด เนื่องจากการตัดสินใจไปร่วมงานแสดงสินค้างานใดก็ตาม
ผู้ประกอบการจะต้องมีการศึกษามาก่อนเป็นอย่างดี เพราะงานแสดงสินค้าที่ชื่ออาจจะคล้ายกัน
หรือเป็นงานแสดงสินค้าลักษณะเดียวกัน

2. การเตรียมตัวก่อนออกบูธแสดงสินค้า

ควรเริ่มจากการเตรียมทีมงาน ซึ่งจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายของการไปออกงาน
เพื่อจุดประสงค์ใด เช่น แนะนำสินค้า สร้างตัวแทนจำหน่าย ขายธุรกิจ ขายสินค้า
แสดงศักยภาพขององค์กร เป็นต้น จากนั้นก็จะต้องเตรียมตัวในในส่วนของการออกแบบบูธ
เตรียมสินค้าที่จะนำโชว์ แคตตาล็อก โบรชัวร์ นามบัตร

3. การเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน

ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจจะลืมไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการออกบูธเพื่อแสดงสินค้า
โชว์สินค้า หรือออกบูธเพื่อขายสินค้า ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยกันทั้งนั้น

4. การออกบูธงานแสดงสินค้า

ถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการออกบูธงานแสดงสินค้า ในช่วงออกงานแสดงสินค้า
ผู้ประกอบการจะต้องพยายามเก็บข้อมูลของลูกค้าที่สนใจมาเยี่ยมชมบูธให้มากที่สุด
เพื่อที่จะได้นำข้อมูลเหล่านั้น มาติดต่อกับลูกค้าหลังจากที่จบงานแสดงสินค้า

5. หลังออกบูธงานแสดงสินค้า

หลังจากกลับจากงานแสดงสินค้า สิ่งแรกที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งก็คือ การส่งจดหมายหรืออีเมล์ขอบคุณลูกค้า
หรือผู้ที่เข้าเยี่ยมชมที่บูธ และผู้ให้นามบัตรไว้ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อแก่กันและกัน และควรสรุปข้อมูลทั้งหมดของลูกค้า
เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้อ้างอิงในการออกงานปีต่อๆ ไป จากนั้นก็ควรแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น

  ติดต่อสอบถาม  

Posts created 4941

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top