อุบัติเหตุ 6 ข้อ ที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี

1. เมื่อทำการยกชิ้นงานปกติ ควรประคองชิ้นงานไม่ให้โยก หรือแกว่งในขณะทำการเคลื่อนย้าย
2. ห้ามยกหรือทำการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน ที่มีน้ำหนักมากหรือถูกจัดวางในลักษณะทับซ้อนกัน
3. ทุกครั้งที่จะยกชิ้นงาน ควรเช็คพิกัดน้ำหนักของชิ้นงานให้ถูกต้อง และไม่ให้เกินพิกัดน้ำหนักยกของตัวรอก
4. การเคลื่อนที่ของเครนให้เคลื่อนที่อย่างช้าๆ เพื่อป้องกันการเกิดการแกว่งไปแกว่งมาของของที่ยก (Swing Load)
5. อย่าทิ้งชุดควบคุมการทำงานของเครนไว้ ขณะกำลังยกของ
6. เลิกใช้งานเครน ให้นำเครนกลับไปในตำแหน่งที่สำหรับไว้เครน และตัดไฟที่เมนสวิทซ์

ให้บริการเช่ารถเฮี๊ยบ
ให้บริการรถเครนรับจ้าง
ให้บริการเช่ารถเครน
ให้บริการเครนให้เช่า
ให้บริการรถบรรทุกติดเครน
บริการรถ6ล้อรับจ้าง

      ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน


Posts created 4941

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top