4 วีธีเลือกทนายมืออาชีพช่วยดูคดี

1. ซื่อสัตย์สุจริต

2. เป็นคนที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่ใช่ทนายความประเภทสัมภเวสี

3. เวลาพูดคุยเราจะรู้เลยว่าเป็นทนายดี หรือ ทนายโจร ซึ่งทนายที่ดีจะแนะนำเรื่องกฎหมาย
อธิบายข้อดีข้อเสียของคดี แนวทางการต่อสู้ แต่ถ้าทนายโจร จะพูดว่า ผมเป็นเพื่อนกับผู้พิพากษา
เพื่อนตำรวจ เพื่อนอัยการ ทนายความแบบนี้คือ ทนายวิ่งล้มคดี

4. การคิดค่าว่าความของทนาย ทนายที่ดีจะต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร
ตกลงว่าในสัญญาจ้างว่าความชัดเจน ไม่มีมาเรียกเพิ่ม ถ้าเป็นทนายโจร ก็ค่ารถเพิ่ม
ค่าเดินทางเพิ่ม ค่าเหล้า ค่าดื่ม เจอลักษณะนี้สามารถไปร้องมรรยาททนายความได้
ส่วนใหญ่จะลบชื่อ หรือเรียกกันว่า ยึดใบอนุญาต หรือบางกรณีก็อาจจะพักใบอนุญาต

ปรึกษาทนาย

Posts created 4936

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top