รำวงย้อนยุค

การสูญหายของรำวง จุดเด่นของรำวงอยู่ที่นางรำ ซึ่งเป็นจุดสนใจให้บรรดาผู้ชมซื้อตั๋วเข้ามารำวงกับคณะนางรำที่มีรูปร่างหน้าตาดี
และมีการติดตามคณะรำวงที่ตนสนใจไปตามงานต่าง ๆ ทำให้เกิดการเขม่นกับทางเจ้าถิ่น ด้วยสาเหตุนี้ทำให้เกิดการแย่ง “นางรำ”กันขึ้น
จนเป็นสาเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทจนยากแก่การควบคุม ทำให้ทางราชการต้องสั่งยกเลิก ห้ามมีการแสดงรำวงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การกลับมาอีกครั้งของรำวง ด้วยความตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์ความเป็นไทย
จึงได้นำการแสดง “รำวง” กลับมาอีกครั้ง ในรูปแบบที่เน้นเอกลักษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในงานกองข้าว ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน หมายเหตุ :ข้อมูลจากหนังสือปกิณกวัฒนธรรม

รําวงเพชรบุรี
หมอลําย้อนยุค
ลำวงย้อนยุค

         ติดต่อสอบถามคิวงาน       


Posts created 4941

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top