5 เคล็ดวิธี ปรับปรุงบ้านมือสอง ขายทำกำไรแบบเหนือชั้น

1.เน้นการซ่อม หลีกเลี่ยงการเปลี่ยน (Fix, Don’t Replace)แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่พึงทำกับบ้านมือสองที่มีสภาพทรุดโทรมและดูไม่ดี
นั่นคือการซ่อมแซมบ้านให้กลับมาดูดีเท่านั้น ไม่ควรใช้การเปลี่ยนใหม่อย่างเด็ดขาด
ที่แนะนำให้ทำเช่นนี้เพราะการซ่อมแซมบ้านจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียว

2.หลีกเลี่ยงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเพื่อขาย (Don’t Renovate to Sell)
มีบ้านมือสองบางหลังดูไม่ดีหรือทรุดโทรมมากจนอาจจำเป็นต้องทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่
ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ขอให้เปลี่ยนความคิดที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านใหม่หมดทั้งหลัง
มาเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเฉพาะในส่วนเท่าที่จำเป็นแทน

ในแง่ของการลงทุน ห้องสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อบ้านจริงๆ แล้วก็คือห้องครัวและห้องน้ำ
ดังนั้นสิ่งจำเป็นที่สำคัญซึ่งต้องทำลำดับแรกและเป็นที่รับรู้กันดีในหมู่นายหน้าหรือผู้ขายบ้านก็คือการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ในห้องน้ำใหม่ทั้งหมด

3.ความสำเร็จในการปรับปรุงบ้านมือสองขายยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตลาดด้วย ในทางปฏิบัติแล้วการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเพื่อขาย
ควรกระทำก็ต่อเมื่อมั่นใจว่าเงินที่ลงทุนไปจะต้องได้กลับคืนมา ซึ่งการจะทำกำไรได้หรือไม่อย่างไรนั้น สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่เงื่อนไขตลาด
(Market Conditions) ในช่วงเวลาขายเป็นสำคัญ

กล่าวคือหากเป็นช่วงที่ตลาดดี มีผู้ซื้อเยอะ ขณะที่ผู้ขายน้อย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านให้เตะตาต้องใจเพื่อขายช่วงนี้มักทำแล้วคุ้มค่า
และมีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง ในทางกลับกันถ้าเป็นในช่วงที่ตลาดซบเซา ผู้ซื้อมีไม่มาก
แต่ผู้ขายบ้านมีอยู่มากมายทุกหนแห่งก็จะไม่เหมาะที่จะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเพื่อขาย
เพราะทำแล้วโอกาสประสบความสำเร็จที่จะได้เงินคืนมีน้อยมาก

4.อาศัยแนวคิด โดยใช้ “กฎลงหนึ่งได้สอง” (The Two-for-One Guideline)กฎกำปั้นทุบดินง่ายๆ อันหนึ่งที่นิยมใช้กันทั่วโลก
นั่นคือทุกๆ 1 บาทที่ลงทุนไปในการซ่อมและปรับปรุงบ้าน ควรจะต้องให้ผลตอบแทนในรูปการเพิ่มค่าของบ้านได้อย่างน้อย 2 บาท
จึงจะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและควรทำ

5.ต้องไม่ลืมเผื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินไว้ด้วยเสมอ ทั้งนี้ผู้ลงทุนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับงบประมาณในเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้าน
(Repair and Improvement Expenses) เป็นพิเศษด้วย

       ติดต่อสอบถาม

Posts created 4941

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top