decho

5 ฮวงจุ้ยรั้วบ้าน จะรวยหรือจะรุ่ง อาจต้องเริ่มตั้งแต่ "รั้ว"

1.รั้วบ้านสูงเสมอกำแพง เชื่อกันว่าหากรั้วบ้านมีความสูงต่ำไม่เท่ากันหรื

5 วิธีเลือกผู้รับเหมาอย่างไร ไม่ให้เจ็บใจ

1) การเลือกผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้ มีความซื่อสัตย์ มีประวัติที่ดี โดยพิจ

11 ลำดับขั้นตอนการรื้อถอนตึกแถวสูงไม่เกิน 4 ชั้น

1.สร้างรั้วรอบอาคารที่จะรื้อถอน เพื่อกันวัสดุตกหล่น และกั้นเป็นบริเวณอ