การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิต 1 ไร่ให้ได้เกือบ 7 ตัน +++