รับเหมาต่อเติมหลังคา

5 ประเภทของหลังคา…รูปทรงของหลังคาที่นิยมใช้กันมีอยู่ 5 แบบ คือ

1.ต่อเติมบ้านหลังคา แบน หรือหลังคา SLABต่อเติมหน้าบ้าน ทำด้วยคอนกรีตเส